ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I: ÁLTALÁNOS ADATOK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Costes Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.costesrestaurant.hu weboldalon (a továbbiakban: ’Weboldal’) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.costesrestaurant.hu weboldalon keresztül történik a COSTES étterem (a továbbiakban: COSTES) vonatkozásában. A Jelen ÁSZF hatálybalépésének napja annak honlapon történő közzététele.

Szolgáltató Adatai:

 • Név: Costes Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely és levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 4.
 • Ügyfélszolgálat: Telefonon hétfőtől péntekig 9:00-17:00-ig, illetve e-mail útján
 • Telefonszáma: +36209267837
 • E-mail cím: [email protected]
 • Cégjegyzékszám: 01-09-724676
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 11950394-2-43

1.1. A www.costesrestaurant.hu weboldalon keresztül történő foglalási és vásárlási megállapodások elektronikus úton megkötött szerződéseknek minősülnek, amelyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) rendelkezései vonatkoznak. A Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen pontban rögzített, valamint a foglalási és vásárlási megállapodásokra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.

ASZTALFOGLALÁS

1.2.A Foglalási Megállapodásban:

Szolgáltató a foglalási rendszerével lehetővé teszi, hogy a Felhasználók a mindenkori ÁSZF-ben meghatározott összegű foglalási díj ellenében a Szolgáltató által üzemeltetett COSTES étteremben a szabad asztalok közül asztalt foglaljanak (a továbbiakban: ’Foglalási Megállapodás’). A Foglalási Megállapodás alapján fizetendő foglalási díj összegének megfizetésével kerül az asztalfoglalás véglegesítésre a IV. fejezetben foglaltak szerint.

1.3. A Foglalási Megállapodások tekintetében a jogviszony természetére tekintettel a Kormányrendelet kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók.

1.4. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató foglalási rendszere más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató foglalási rendszere elérhető.

1.5. Az étterem Weboldalon található étlapja és itallapja valamint az árak a Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt időközönként változhatnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és árakat jelenítsen meg, ugyanakkor a Foglalási Megállapodások előzetes megkötésére tekintettel az étlap és itallap változtatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

1.6. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés elektronikusan az asztalfoglalásra vonatkozóan jön létre.

1.7. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a foglalás adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.8. A foglalási szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben elmúlt 18 éves, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

II. A FOGLALÁS MENETE

2.1. Az étterem asztalfoglalási partnere a Sevenrooms (sevenrooms.com weboldal; cím: 228 Park Ave South, PMB 33706, New York, NY 10003; email:  [email protected]; telefon:  +44 20 3917 4970). 

Az Asztalfoglalás menüpont alatt szükséges kiválasztani a lefoglalni kívánt dátumot és időpontot. Amennyiben egy időpont nem elérhető, a rendszer jelzi, hogy a foglalás nem lehetséges. Elektronikus úton legfeljebb 6 fő részére foglalható asztal, 6 fő feletti asztalfoglalásra kizárólag előzetes telefonos illetve személyes egyeztetést követően van lehetőség.

2.2. A dátum és időpont kiválasztását követően a foglalás fő adatait részletezi a rendszer. Amennyiben a regisztráció során megadta a személyes adatait, úgy a foglalást a rendszer a Foglalás Befejezése gombra kattintva véglegesíti. A regisztráció során a személyes adatok megadásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, a Fontos Tudnivalókban rögzített tájékoztatást és a Weboldalon közzétett Adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.3. A foglalási díj összege 15.000,- Ft (amely az általános forgalmi adót tartalmazza), azonban Szolgáltató jogosult eltérni ettől bizonyos időszakokban, illetve foglalási díj mentességet biztosíthat üzletpolitikai megfontolásból. A foglalási díj összegét minden foglalás során egyértelműen jelzi Felhasználó felé. A foglalási díj összegét a foglalt időpontig a Szolgáltató nem kapja meg, azt a foglalási rendszer (sevenrooms.com) szolgáltatója kezeli, így azt a Szolgáltató a többcélú utalványokra vonatkozó előírások szerint kezeli.

III. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

3.1. A Felhasználó jogosult a foglalás lemondására. Amennyiben a foglalás lemondása a lefoglalt időpontot megelőző 48 órát megelőzően történik, a foglalási díj összege visszautalásra kerül a Felhasználó részére. Amennyiben a foglalás lemondása a lefoglalt időpontot megelőző 48 órán belül történik, abban az esetben Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani a foglalási díj összegét.

3.2. Amennyiben a foglalás ellenére a lefoglalt időpontban a Szolgáltató technikai hiba, vagy a Szolgáltatónak felróható egyéb hiba miatt nem tudja az asztalt biztosítani, a foglalási díj összege a Felhasználó választása szerint visszautalásra kerül, vagy a Felhasználó jogosult új foglalási időpontot választani.

3.3. A 45/2014 Kormányrendelet 29. § l) pontja alapján a Felhasználót a Foglalási Megállapodástól történő elállási jog nem illeti meg.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A foglalási díj kiegyenlítése webes banki felületen keresztül bankkártyával történik. A foglalási díj kifizetése a foglalás véglegesítésekor válik esedékessé. A foglalási díjat a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya számlájára terheli.

AJÁNDÉKUTALVÁNY VÁSÁRLÁS

1.2 A Vásárlási Megállapodásban:

FOGALMAK:

a) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

b) fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy

c) fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés

d) jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás,

e) távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak,

f) távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz,

g) termék: a jelen Vásárlási Feltételek 2. pontjában meghatározott ingó dolog,

h) vállalkozás: a honlap üzemeltetője, amely a honlapon kínált terméket értékesítő, 1. pontban meghatározott jogi személy.

1.3 A szerződés szerinti termék: a vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő ajándékutalvány, amelyek lényeges tulajdonságairól a kiválasztáskor és a megrendelés véglegesítésekor kap tájékoztatást a fogyasztó.

II. MEGRENDELÉS MENETE

2.1. A termék kiválasztása

A vásárló a kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheti a termék bővebb ismertetőjét.

2.2. A termék kosárba helyezése

A termék darabszámának megadását követően a vásárló a virtuális kosárba helyezi a terméket. A termék kosárba helyezésével még nem jön létre fizetési kötelezettség. Amennyiben szeretne további terméket a kosárba helyezni, böngésszen tovább és tegye a kosárba a továbbiakban megvásárolni kívánt terméket, vagy termékeket. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

2.3. A kosár tartalmának megtekintése

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, abban az esetben a MENNYISÉG oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a KOSÁR FRISSÍTÉSE gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg a bal oszlopban lévő piros színnel jelzett X gombot. Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni és a termék, vagy termékek darabszámának és árának ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben kattintson a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra.

2.4. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása

A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (keresztnév, vezetéknév, cím (ország, utca, házszám, város, megye, irányítószám), e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges. A rendelési adatok megadása során Önnek lehetősége van a termék szállítási módját, és a termék fizetési módját kiválasztani. A RENDELÉSI JEGYZETEK szövegdobozba tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.

2.5. A rendelés véglegesítése

Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gomb megnyomásával küldje el rendelését. A rendelés elküldésével elfogadja a webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési kötelezettséggel jár.

A webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Eladó az webáruházon keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának.

Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címen, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit. Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván.

Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre.

III. A MEGRENDELÉS LEMONDÁSA

Megrendelését visszamondhatja éttermünk elérhetőségein. Ez esetben hívja a +36 20 9267 837-es telefonszámot vagy írjon: [email protected].

Elállási jog: a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon, vagy e-mailben a [email protected] e-mail címen, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.

A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja:

átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja;

Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Visszatérítések

A szabályok szerint a kereskedőnek a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát átutalással, de késleltetheti a visszatérítést, ha nem kapta meg az árut.

Az ajándékutalvány vásárlásától számítva 14 napig, indokolás nélkül állhat el a vásárló, pénzvisszatérítést az utalvány vásárlásától számított 14 napon belül tudunk vállalni.

Az ajándékutalvány értéke sem részben, sem egészben készpénzre nem váltható. Amennyiben a vendég nem az eredeti szolgáltatást veszi igénybe, úgy a fogyasztás alkalmával az eredeti ajándékutalvány értékéig lefogyaszthatja más termékekkel, de pénzvisszatérítést sem átutalással, sem készpénzben nem adunk.

 

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Fizetés vagy közvetlen banki átutalással az e-mailben küldött részletek szerint vagy a CIB Bank rendszerén keresztül online lehetséges.

 

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

5.1. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználónak a foglalás bármely szakaszában és a foglalás Szolgáltató részére való elküldéséig a bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a foglalási felületen.

 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

6.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési szabályzata (Adatkezelési szabályzat) tartalmazza.

VII. FELELŐSSÉG

7.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.2. A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat (beleértve a foglalási díj bankkártyával történő fizetését is) során felmerülő és nem a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása vagy bűncselekménye által okozott vagyoni és nem vagyoni, közvetlen vagy közvetett károkért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét harmadik személy általi bűncselekmény által okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.

7.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

7.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.5. A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

7.6. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

7.7. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

VIII. SZERZŐI JOGOK

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

8.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

8.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. Panaszügyintézés

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat:

 • Központi cím: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 5.
 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9:00-17:00
 • Telefonszám: 061-2190696
 • E-mail: [email protected]

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (az étteremben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználóval köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 9.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató éttermében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: [email protected]

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

Bírósági eljárás. A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

10.4. A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

10.5. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

10.6. A biztonságos bankkártyás fizetést biztosító felek:

– ajándékutalvány vásárlásakor a CIB Bank Zrt.,

– asztalfoglalás esetén a sevenrooms.com fizetési rendszere,

– SZÉP kártyás fizetés esetén az OTP Pénztárszolgáltató Zrt.